КРЪГЛА МАСА – ДИСКУСИЯ НА ТЕМА "SCAPTOPARA - Quo Vadis?"

Състояла се на 7-8 февруари 2019 г., Регионален исторически музей Благоевград


Римската вила до град Благоевгад, станала известна повече като „СКАПТОПАРА“ със сигурност вече е един от най-известните археологически обекти в България. Причина за това бяха широката обществена подкрепа за запазването на обекта и навременните мерки от страна на държавата и местната администрация в лицето на Министерството на културата и Община Благоевград.

Успешното решаване на „Случаят Скаптопара“ може и трябва да се превърне в модел, който да помогне и в други случаи на конфликт между съвремие и история. Анализирането на етапите, през които се премина, осмислянето на грешките и оценката на положителните идеи са необходимост от изключителна важност в настоящия момент. Новини за рушащи се или унищожени исторически паметници непрекъснато заливат общественото пространство и може да се каже, че „Скаптопара“ е единственият случай, в който съвместните усилия на граждани и държава имаха положителен ефект. Ето защо този случай има нужда от оценка и от поляризиране.

Предлаганата от нас Кръгла маса – дискусия има за цел да привлече научната общност (на регионално и национално ниво), които да бъдат запознати с етапите, довели до успешното решаване на „Случая Скаптопара“. Ще бъдат предложени на обсъждане всички слабости, които доведоха до този проблем и ще бъдат формулирани писмено решения, които да залегнат в един бъдещ управленчески модел за опазване на културното наследство.

Надяваме се по този начин да бъдем полезни за обществеността, за отговорните институции и за посоката, в която трябва да се развива опазването на нашето минало.

Quo Vadis? или пътят, който трябва да извървим и посоката, в която трябва да поемем.

Програма и доклади

Денис Исаев
РИМ-Благоевград
Предложение за системно наблюдение на наследството на културата. Алтернативи за финансиране.
Илия Борисов
ръководител ЛКР, РИМ - Благоевград
Акцията "Спасение културни ценности Югозападна България" през годините.
Георги Чараклиев
Фондация Свята България
Християнски паметници в Благоевградско, текущо състояние и проблематика по опазването им.
Павел Деспотов
Българско Археологическо Сдружение
Скаптопара и законът
Илия Илиев
Българска Национална Федерация по Металдетектинг
Защита на археологическите обекти от иманярска интервенция. Европейски практики и неизползвани възможности.
Калин Чакъров
РИМ-Велико Търново
Античният керамичен център край Павликени - една римска вила, превърната в музей на открито.
Красимира Лука
Българско Археологическо Сдружение
"Скаптопара" ли е Скаптопара? Състояние на проучванията на римския период в района на Благоевград.
Здравка Чимева
Алфатур Благоевград
Защо и как археологическите разкопки при Благоевград по АМ Струма трябва да се превърнат в атрактивен туристически обект.
Видео

ИЛИЯ БОИСОВ
Акцията "Спасение културни ценности Югозападна България" през годините

ПАВЕЛ ДЕСПОТОВ
Скаптопара и законът


ИЛИЯ ИЛИЕВ
Защита на археологическите обекти от иманярска интервенция. Европейски практики и неизползвани възможности

КАЛИН ЧАКЪРОВ
Античният керамичен център край Павликени - една римска вила, превърната в музей на открито


КРАСИМИРА ЛУКА
"Скаптопара" ли е Скаптопара? Състояние на проучванията на римския период в района на Благоевград

ДИМЧО РАДЕВ


ЗДРАВКА ЧИМЕВА
Защо и как археологическите разкопки при Благоевград по АМ Струма трябва да се превърнат в атрактивен туристически обект

ОБСЪЖДАНИЯ
Част 1


ОБСЪЖДАНИЯ
Част 2

ОБСЪЖДАНИЯ
Част 3

Галерия
Кръгла маса Скаптопара
Кръгла маса Скаптопара
Кръгла маса Скаптопара
Кръгла маса Скаптопара
Кръгла маса Скаптопара
Кръгла маса Скаптопара
Кръгла маса Скаптопара
Кръгла маса Скаптопара
Кръгла маса Скаптопара
Кръгла маса Скаптопара
Кръгла маса Скаптопара
Кръгла маса Скаптопара
Кръгла маса Скаптопара
Кръгла маса Скаптопара


Презентации

ДЕКЛАРАЦИЯ
приета от участниците на Кръгла маса-обсъждане Скаптопара

ДЕКЛАРАЦИЯ Кръгла маса Скаптопара
ДЕКЛАРАЦИЯ Кръгла маса Скаптопара