ПРОЕКТИБългарско археологическо сдружение е инициатор или партньор в редица проекти:

2000 - "Харманлийска чешма" – провеждане на спасителни археологически разкопки от студентски екип от СУ "Св. Климент Охридски" (Фондация "Отворено общество").

2001 - "Локализиране и проверка състоянието на археологическите недвижими паметници във Врачанска област" (Фондация "Отворено общество").

2001 - Изложба "Керамични копия на антични съдове, произхождащи от римска надгробна могила край град Харманли", 07 – 16 септември, Галерия за чуждестранни изкуства – София (Фондация "Отворено общество"). Във връзка с изложбата е публикувана образователна брошура, предназначена да запознае ученици и млади хора с културата на тракийските могили в България "Какво знаете за... Могилите?" (София, 2001)

2003 - "Международно лятно училище Мездра 2003" (South - East European Youth Network).

2003 - "ARCHAEOLOGIA IUVENTA" - студентски научни изследвания (Фондация "Отворено общество").

2004 - Изложба "Археологически проучвания - Мездра 2002-2003 г." Във връзка с изложбата е публикувана и научно-популярната книга "Античните паметници в община Мездра" (Мездра 2004).

2004-2005 - "Проучвания на първата земеделска цивилизация в България" (Национален фонд Култура към Министерството на Образованието и Науката).

2007 - Проект "Създаване и представяне на Археологически тематичен парк "Мездра-Калето" и на информационен център Български Седерозапад ".

2007-2008 - Международно археологическо лятно училище "Анище - римска пътна станция и вила".

2008-2011 - Международно археологическо лятно училище "CONBUSTICA - ранноримски военен лагер и късноантична крепост".

2009-2012 - Инициатила "Помогнете да спасим най-големият археологически обект в Северна България – CCOLONIA ULPIA TRAIANA RATIARIA".

2016-2017 - "Културните паметници на територията на община Своге". Изследователски проект за идентифициране и локализиране на археологическите и културни паметници, разположени на територията на общината.

2017 - "Ratiaria Semper Floreat" - UNESCO World Heritage Volunteers 2017. Организиране и провеждане на международен доброволчески лагер за опазване на архитектурните останки в Ratiaria.

2018-2019 - Гажданска инициатива за запазване, социализиране и развитие като атрактивна туристическа дестинация на Обект 2, находящ се на трасето на АМ СТРУМА, ЛОТ 3.1. в землището на с. Зелен Дол и с. Покровник, общ. Благоевград, известен като SCAPTOPARA.
Археологически обекти и разкопки, предприети по инициатива на Българско Археологическо Сдружение