Рациария преди и след намесата на Археологическия институт


РАЦИАРИЯ - какво точно се случва с българсската археология?

Унищожаването на римската колония Рациария, разположена на река Дунав, е вече добре известно и едва ли може да се нарече "новина". Даже международни организации като ICOMOS включиха "Случаят Рациария" в своя Световен доклад 2011-2013 на паметниците и обектите в риск. Парадоксалното в случая е, че именно през 2013 г. българското Министерство на Културата отпусна държавно финансиране за този обект и че археологическите разкопки тук бяха подновени официално под ръководството на Националния Археологически Институт на България. И по този начин РАЦИАРИЯ БЕШЕ ОКОНЧАТЕЛНО ЗАБРАВЕНА !

Какво точно се случва с българската археология? Беше ли Рациария опазена след намесата на Археологическия институт и беше ли наистина този обект "защитен" от Министерството на Културата? Всъщност публикациите в медиите от 2013 г. насам звучат като извадки от филм на ужасите ...

Иманяри вандалски са разбили антична Рациария!

Иманярски погром в антична Рациария!

Иманяри опоскаха античния град Рациария край Видин!

КЪДЕ Е ПРОБЛЕМЪТ? Археологическият обект е финансиран и респективно защитен от българското Министерство на Културата. Проучва се от най-голямата археологическа институция на страната - Националния археологически институт!

Всъщност отговорът е много прост. Той е залегнал в българското Законодателство, според което Разрешение за теренно археологическо проучване НЕ СЕ ИЗДАВА БЕЗ документ, удостоверяващ осигуряването на охрана на археологическия обект (Чл. 151, ал. 5, т. 3 от ЗКН)! В нашия случай обаче, такова разрешение е издадено, независимо от факта, че не е изпълнено изключително важно законово изискване. Последиците от това нарушение са видими за всички и са фатални за археологическия обект.

Всъщност, когато става въпрос за Рациария, това не е първият и единственият случай на високомерно и еднолично пренебрегване на Закона. През 2012 г. ръководителят на разкопките тук е сменен чрез проста подмяна на имената в документацията, внесена в Археологическия институт в София. Това действие е определено категорично като незаконно от Върховния Административен Съд на България ( Решение на ВАС по случая с Рациария)! Новото Разрешително с новия ръководител също е издадено в разрез със законовите разпоредби, тъй-като е внесено за разглеждане след изтичане на законовия срок за подаване на такива документи - до 30 април според Наредба № Н-00-0001 за извършване на теренни археологически проучвания!

Междувременно от Министерството на Културата е одобрен и финансиран подробен проект за Рациария, внесен от проф. д.и.н. Румен Иванов и съдържащ пет-годишна програма за разработване и проучване на обекта. На името на професора са отпуснати 15 000 лв. за разкопки в Рациария , които обаче са изплатени не на него, а на новия ръководител на обекта. Разбира се, всяка институция, отпускаща финансови средства, има пълното право да реши от кого и къде да бъдат изразходвани те. В случая обаче, става въпрос за държавни средства, събрани от българските данъкоплатци и едно кратко обяснение на въпроса: "Защо финансиране, отпуснато по конкретен проект, изработен от конкретен човек впоследствие се дава на друг?" не би било излишно. Защото в крайна сметка за всички е ясно, че ОТПУСНАТИТЕ ОТ МК СРЕДСТВА, НЕ СА БИЛИ ИЗРАЗХОДВАНИ, ЗА ДА ЗАЩИТЯТ ОБЕКТА и той безцеремонно е оставен без охрана.

Ако се опитаме да вникнем внимателно в "Случая Рациария" няма как да не си зададем и въпросът: "Какво всъщност се случва с българската археология?" Дали случайно не става въпрос за проблеми, известни навсякъде по света като лично облагодетелстване, злоупотреба с държавни средства и самоуправство? И може би всичко това нямаше да бъде толкова важно, ако снимки на унищожената Рациария не обиколиха позорно света в репортажи на Associated Press, австралийската телевизия SBS ONE, швейцарската SRF, Ancient Planet. Само ние в България продължаваме просто да констатираме и да сочим с пръст изтерзаното от недоимък и притиснато от нищета население на с. Арчар.

Уважаеми съграждани! Не селяните от Арчар изядоха парите за охрана. Не селяните подменят документи и слагат "свои хора" на отговорни длъжности. И не селяните крадат чужди проекти!

КОГА ЛИ НАЙ-НАКРАЯ ЩЕ СЕ ЯДОСАТ И СЕЛЯНИТЕ ?

Красимира Лука