RATIARIA SEMPER FLOREAT


Том. I
RATIARIA и нейната територия
Изследвания
София 2014
Главен редактор: Проф. д.и.н. Румен Иванов
ISSN 2367-4903
406 страници, 51 карти, 127 снимки, 45 таблици

Изчерпана
Съдържание

Светослав Георгиев
НАСЛЕДСТВО В РИСК - КАКВИ МЕРКИ ПРЕДВИЖДА СИСТЕМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО? КАЗУСЪТ "РАЦИАРИЯ") (Български / Английски)

Румен Иванов
RATIARIA - ПИСМЕНИ ИЗВОРИ, ИСТОРИЯ, ГРАДСКА ТЕРИТОРИЯ И ГРАНИЦИ ПРЕЗ ПРИНЦИПАТА И ДОМИНАТА (Български)

Krassimira Luka
COLONIA ULPIA TRAIANA RATIARIA. THE REDISCOVERY OF THE ANCIENT CITY (Английски)

Румен Иванов
RATIARIA-ARCHAR И BONONIA-VIDIN В НЯКОИ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ КАРТИ ОТ XIV – XVIII ВЕК. (Български)

Vladimir P. Petrović, Vojislav Filipović, Krassimira Luka
THE ROMAN ROAD NAISSUS - TIMACUM MAIUS - TIMACUM MINUS - CONBUSTICA - RATIARIA (Английски)

Румен Иванов
СТРОИТЕЛНА КЕРАМИКА ОТ РАЦИАРИЯ И ГРАДСКАТА Ѝ ТЕРИТОРИЯ (Български)

Анна Хараламбиева
ФИБУЛИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА RATIARIA (Български)

Калин Стоев
НОВИ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ ОТ RATIARIA И НЕЙНАТА ТЕРИТОРИЯ (Български)

Красимира Лука
ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИТОВАТА КЕРАМИКА ОТ РАННОРИМСКО ВОЙНИШКО ЖИЛИЩЕ И КЪСНОАНТИЧНИ ПЛАСТОВЕ ОТ CONBUSTICA (COMBUSTICA) ПРИ С. КЛАДОРУБ, ОБЩИНА ДИМОВО (Български)


Спас Машов
РИМСКА ВИЛА РУСТИКА ПРИ СЕЛО УРОВЕНЕ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ (Български)

Георги Ганецовски
В ПАМЕТ НА КОЛЕГАТА СПАС МАШОВ (Български)