За хронологията на агората в римския Philippopolis

За хронологията на агората в римския Philippopolis


София 2015
Език: Български
Автор: Красимира Лука
ISBN 978-619-90437-0-7
61 страници
© Българско Археологическо Сдружение

Изчерпана