Раннохристиянска църква до с. Очиндол

Село Очиндол е разположено високо в планината, на 8 км от основният път София - Мездра в Искърското дефиле. Селото е малко, но изключително живописно. В неговите околности са документирани останки от голямо римско селище, което е просъществувало до средновековието. Върху най-високата част на съвременното село, която предлага панорамна гледка на околността, бяха разкити основите на представителна раннохристиянска църква.

Разкопките през 2003 г. разкриха плана на църквата, която е представлявала голяма еднокорабна схрада със широк притвор и камбанария, издигната в северозападната част. Планът на църквата е забележителен с двата параклиса, прилепени към южната и северната страна на наоса и с трите широки апсиди, които обединяват параклисите и основната част в една обща, неразчленена фасада.

Забележително решение представлява и баптистерият на църквата, оформен във вид на равнораменен кръст. До баптистерия се е достигало посредством широко помещение, предназначено за непокръстените, където все-още са запазени остатъците от каменни пейки около дългата стена на помещението.

Църквата е разположена в местността "Пресветица", където днешните жители до ден днешен честват денят на Света Богородица. Твърде вероятно легендата за съществуващият на това място храм е достигнала през вековете до наши дни, запазвайки и името на древната църковна постройка - "Света Богородица".

През втората половина на XI и XII в. около църквата възниква некропол, от който бяха проучени няколко гроба. От гробовете произхождат изключително красиви накити - обеци и гривни, характерни за българското Средновековие.Публикации

S. Mašov, G. Ganetzovski, K. Luka. Spätantike Kirche Und Mittelalterliche Nekropole Bei Dem Dorf Očin Dol, Bezirk Mezdra, Nordwestbulgarien. – Archaeologia Bulgarica, 2005, 2, 83-98.Галерия