Ранноримски военен лагер и късноантичен град Augustae

Augustae е разположена на брега на река Дунав, в близост до съвременното село Хърлец. Крепостта е представлявала част от укрепителната система на Долнодунавския лимес и е била разположена на известния Крайдунавски път, свързващ крепостите, разположени около голямата европейска река.

Този значителен римски център е проучван в продължение на 15 години от Спас Машов (ИМ-Враца). През 90те години и тук, както и навсякъде в Северозападна България, разкопките са прекратени поради липса на средства. През 2003 г. Българско Археологическо Сдружение предприе мерки за възстановяването на проучванията тук.

Крепостта е регистрирана от К. Шкорпил, който локализира "Калето" в близост до село Хърлец, на брега на река Огоста и дава кратко описание на крепостта. През 1973-1987 г. археологът от Врачанския музей Спас Машов разкрива укрепителната система на ранноримския лагер и късноантичното селище. Усстановява се, че първото укрепванте на военния лагер тук е било дънвено-землено и е било изградено най-вероятно през 50те години на I в. По-късно лагерът е защитен с каменна стена. От това каменно укрепление са проучени запазената западна стена с три правоъгълни кули и западната порта. Установено е и мямстото на силно разрушената северна порта на укреплението.

По време на проучванията тук е разкрита почти изцяло укрепителната система на по-късно възникналия ранновизантийски град. Укреплението е снабдено с U-образни кули и обгражда значително по площ пространство. В неговите покрайнини са локализирани местата на некрополите, свързани със съществуването на античното селище.

През 2003 г. възстановените проучвания на Augustae се съсредоточиха в изясняване на вътрешнокрепостното пространство. Разкрити бяха постройки, разположени в приблизителния център на ранния лагер, както и бяха документиранти отново крепостните съоръжения и различните градежи, разкрити от иманярската интервенция на това място.Публикации

К. Лука. Керамика от средновековния пласт над развалините на късноан-тичния град Augustae до с. Хърлец, община Козлодуй, Северозападна България. – В: Сборник в чест на акад. Д. П. Димитров, София, 2013, 618-640.

С. Машов, Г. Ганецовски, К. Лука. Спасителни археологически проучвания на римски кастел и ранновизантийски град Августа при с. Хърлец, община Козлодуй.– Археологически открития и разкопки през 2003 г., София, 2004, 104-105.Презентации

Доклад Археологически проучвания през 2003 г.Галерия